Noderīga informācija
 

 

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras plašu klāstu publikāciju par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem. Šeit Jūs atradīsiet gan nopietnu literatūru, kas palīdzēs padziļināt pat darba aizsardzības speciālista zināšanas, gan vienkāršus informatīvi-skaidrojošos materiālus, ko var izmantot darbinieku apmācībā un informēšanā par darba drošību. Sadaļā iekļautie materiāli sadalīti šādās kategorijās:

Tēmas (termiņu skaidrojumi)

Materiālus sagatavoja Valsts darba inspekcijas un Labklājības ministrija speciālisti tie ir publiski pieejami VDI mājas lapā www.vdi.gov.lv, Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov. Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras lapa www.osha.europe.eu/lv