Ugunsdrošības speciālista apmācība, 160 stundu programma


Programmas nosaukums:

Ugunsdrošība un aizsardzība pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma; Tuvākie klātienes kursu norises datumi:​​​​​​​

19.Augustā
19.Augustā

* Nodarbības sākās ar ievadlekciju
plkst. 10:00,
** Eksāmenu var kārtot arī vēlāk ar jebkuru citu grupu.

Vietu skaits katrā grupā ierobežots; 

Klātienu kursu grafikos iespējamas operatīvas izmaiņas.

Grafikus lūgums skatīt e-APMACĪBU portalā.Mērķa auditorija:

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību dibinātās iestādēs risina ar ugunsdrošību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu.Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

 

UZMANĪBU: Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – vismaz pamatizglītība (izglītības iestādei būs jāiesniedz attiecīgā dokumenta kopija, t.i.: apliecība, atestāts vai diploms)Programmas saturs:

  • Ugunsdrošības profilakse
  • Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu taktika un tehniskais nodrošinājums
  • Prakse komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā iestādē, vai sabiedriskā organizācijā


Mācību rezultāts:

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod iespēju veikt ugunsdrošības speciālista pienākumus visos uzņēmumos un iestādēs.Stundu skaits:

160 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)Maksa vienai personai:

150,00  (elektroniskie mācību materiāli e-portālā)*


* Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts


PIETEIKUMA FORMA

Vēlos uzsākt apmācību:

Interesē cita programma ?

Programmu saraksts: