Lifta operators


Programmas nosaukums:

4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mācību centra “SPECIĀLISTS” izglītības iestādes reģistrācijas lapa 



Mērķa auditorija:

Personāls, kas veic darbus ar liftiem: ekspluatācija, pārbaude un apkope.



Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot liftus; 
Sniegt pamazināšanas par darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām



Programmas saturs:

  • Liftu drošības un tehniskās uzraudzības prasības
  • Liftu pamatdarbības principi;
  • Liftu drošā ekspluatācija;
  • Elektrodrošība un ugunsdrošība;
  • Ieskaite - tests


Mācību rezultāts:

Apliecība par programmas apguvi un atestācija uz 1 gadu



Stundu skaits:

4 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)



Maksa vienai personai:

36,30   (elektroniskie mācību materiāli e-portālā)

pāratestācija - 24,40  (tikai mācību centra SPECIĀLISTS izniegtām apliecībām)



Papīldus iespējas:

Iespējams pasūtīt plastikāta apliecību. 
Plastikāta apliecība ir no speciāliem materiāliem izgatavots, kredītkartes/autovadītāja apliecības formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments.
Apliecības valoda: latviešu/angļu. Apliecības izgatavošanas laiks + 2 - 6 darba dienas.

Apliecības papīldus izmaksas + 7,50 ​​​​​​​ 


PARAUGS



Vēlies pieteikties apmācībām? SPIED 

Interesē cita programma ?

Programmu saraksts: